maandag 5 december 2016

Open om te studeren

Afgelopen 9 maanden werkte buro open als interim-manager interne communicatie voor Zuyd Hogeschool. Eén van de projecten binnen de opdracht was Zuyd Professional. Een label waaronder Zuyd sinds september 2016 zo’n 150 flexibele en kortdurende trainingen, cursussen, masterclasses en post hbo-trajecten aan bedrijven/werknemers, zzp-ers en werkzoekenden biedt. Daarbij wordt gewerkt van uit de vraag van de markt. In nauwe samenspraak met werkgevers en werknemers worden - waar mogelijk - maatwerk studietrajecten aangeboden. Een interessante ontwikkeling. Zeker als bedacht wordt dat Zuyd Professional niet alleen gebruikt maakt van de meer dan 100 jaar onderwijservaring van Zuyd Hogeschool, maar ook van het continue onderzoek van de meer dan 30 lectoraten van Zuyd en de samenwerkingen met diverse (internationale) bedrijven. Bijkomend voordeel voor ondernemers is bovendien dat ze nu binnen de regio hun medewerkers kunnen laten studeren en laten werken aan vaardigheden en competenties.

Motiveren
Buro open heeft zich afgelopen jaar bij Zuyd Professional met name gericht op de interne communicatie. Vanuit een praktische strategie is gestart om de meer dan 1.700 medewerkers van Zuyd niet alleen te informeren, maar tevens ook te motiveren om hun opleidingen en lespakketten om te vormen naar kortlopende modules voor het bedrijfsleven rekening houdend met wensen van bedrijven. De eerste maanden is qua communicatie een inhaalslag qua informatieniveau via diverse interne media en persoonlijke communicatie gemaakt. Insteek daarbij was dat de inhoud gebracht werden zoals ze was. Dus niets mooier maken dan het is, openheid bieden in processen en inhoud, aanspreken op gedeelde verantwoordelijkheid en inspireren vanuit het vak. Hier en daar met een knipoog en wat humor. Want tussen alle ingezette online en offline media en een inspiratiemiddag met discussies, was er ook ruimte voor bijvoorbeeld een zonnige actie. Meer dan 3.000 zonnebloemen werden voor de zomer over 11 locaties van Zuyd verspreid met de boodschap dat wat je geeft je ook weer terug krijgt.

Implementeren
Inmiddels is Zuyd Professional intern bekend en officieel gestart. Afgelopen maand lanceerden we dan ook extern de website en online brandingscampagne. Hier was buro open zijdelings bij betrokken. De komende maanden blijft buro open betrokken bij Zuyd Professional. Enerzijds om de gedragsverandering middels interne communicatie te blijven aanjagen, anderzijds om communicatiewerkzaamheden binnen het vaste team te implementeren. Word vervolgd dus.

www.zuydprofessional.nl
www.twitter.com/zuydprof
www.facebook.com/zuydprofessional
www.linkedin.com/company/zuyd-professional 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten