vrijdag 18 december 2015

Voor Mosa schreef buro open wederom een casestudy in drie varianten. Dit keer over het nieuwe hoofdkantoor van PWN. Lees mee.

Duurzaamheid vanuit integriteit


Water, groen en duinen waren de elementen waarmee Kraaijvanger architects aan de slag ging toen ze door PWN (Puur Water Nederland), drinkwaterbedrijf en beheerder van de Noord-Hollandse duinen, werd benaderd om het hoofdkantoor rigoureus op de schop te nemen. PWN wilde diverse afdelingen, die verspreid waren over meerdere locaties, onderbrengen in hun hoofdkantoor. Maar dat kon alleen als de werkplekken een ferme transitie van persoons- naar activiteitgebonden werkplek zouden ondergaan. Een ingrijpende renovatie, waarbij Kraaijvanger een uitgebalanceerd evenwicht wist te bewerkstelligen tussen een vernuftige functionaliteit, uit het hart gegrepen duurzaamheid en oogstrelend ontwerp.

Naadloze toepassing tegels
David Hess, projectarchitect & associé Kraaijvanger: “De structuur van het oude PWN gebouw kenmerkte zich door lange eindige gangen met veel kantoortjes en een ouderwetse kantine, waar mensen elkaar maar één keer per dag troffen. De samenvoeging van locaties was dan ook de perfecte aanleiding om de dynamiek van werkprocessen te vertalen naar een ander interieur waar ontmoeting en kennisdeling voorop stonden. Omdat te weinig ruimte was om alle werkplekken in te passen, vanwege de noodzaak om ook centrale voorzieningen een plek te geven en juist ook vanwege die sterke behoefte aan een centraal hart in de organisatie, hebben we besloten om het gebouw uit te breiden met een atrium. Een open en lichte plek, die de bedrijfsonderdelen met behulp van vides en communicerende trappen met elkaar verbindt. Een middelpunt waar afdelingsoverstijgende vergaderfaciliteiten zijn ondergebracht én waar bovendien ook bezoekers binnenkomen en door het transparante ontwerp worden meegenomen in de filosofie van het bedrijf.”

“Door in deze belangrijke kern gebruik te maken van de grote 60 x 120 cm tegels uit de Terra Maestricht serie van Mosa en ze niet alleen van binnen naar buiten te laten doorlopen, maar ook nog eens op de binnen- en buitenwanden aan te brengen, is het effect van doorstroming versterkt. Het geeft een bijzonder cachet. We hebben er tevens in overleg met Mosa voor gekozen om de tegels van de buitenvloer in een gedragen systeem te verwerken, waardoor ze feitelijk worden opgetild en het mogelijk is om de horizontale naden van de vloer door te laten lopen in de verticale naden van de wanden. In die wanden is namelijk ook gewerkt met een blinde bevestiging met ankers, waardoor hetzelfde open voegsysteem mogelijk was.”

Zwevende vloeren & ventilerende wanden
Hoe je ook kijkt - van binnen naar buiten of andersom - het is inderdaad opvallend dat ondanks het imposante atrium je nergens in je blikveld wordt gehinderd door dwars op elkaar staande basiselementen. Alle toegepaste materialen - van de tegels tot het golvende raamwerk - vloeien in elkaar over en geven bovenal met het uitzicht op de waterpartij een wijds gevoel. Door gebruik te maken van slimme bevestigingstechnieken voor de tegels is het geheel niet alleen prachtig geworden, maar ontstaan tevens praktische voordelen. De wand is een geventileerde gevel geworden. En door het op dragers leggen van de tegels en het werken met open naden, kon de vloer volledig horizontaal worden gelegd en is waterafvoer naar de nieuwe waterpartij, die het gebouw omarmt, gegarandeerd. Over het kunnen ontstaan van gladheid op de buitenplek twijfelde Hess geen moment; de open naden zorgen immers voor een goede afvoer. Bovendien koos hij voor de buitenvloer voor een iets stroevere variant binnen de Terra Maestricht serie. De toegepaste buitentegel is meer stapvast en hoewel gelegd op een dragend systeem toch ijzersterk. Of zoals in Maastricht wordt gezegd: “Je kunt er zelfs met een auto overheen rijden.”

Doordat de vloer zwevend ligt, is er nog een bijzonder voordeel dat voor alle betrokken partijen een groot pluspunt is: de vloer is namelijk in zijn geheel demontabel en daardoor volledig cradle to cradle toegepast. De tegels zijn kortom schoon te verwijderen en kunnen eenvoudig weer op andere plekken worden hergebruikt. Dat duurzaamheidsaspect en dus dat nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid is een rode draad in de bedrijfsfilosofie van zowel dit architectenbureau, de opdrachtgever PWN als Mosa. Hess: “Uitgangspunt van ons kantoor is om altijd of in ieder geval waar mogelijk duurzame en het liefst cradle to cradle materialen te gebruiken. We kiezen er bewust niet voor om dure labels te behalen, omdat we dat geld liever direct investeren in concrete en reële oplossingen. Cradle to cradle is in die zin een duidelijk principe. Je weet dat het product altijd goed is, omdat je het later op een andere en soms zelfs betere manier weer kunt inzetten.”

Kijk voor het hele artikel met foto's op: http://www.mosa.nl/nl/inspiratie/case-studies/duurzaamheid-vanuit-integriteit/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten