maandag 9 december 2013

Open om te verzorgen

Intramuraal samen met extramuraal. Vivre samen met GroenekruisDomicura. Vanaf 1 januari 2014 fuseren deze organisaties in Maastricht en Zuid-Limburg en gaan verder onder de naam Envida. Envida wordt een zorginstelling, die mensen zowel thuis als in verzorgingstehuizen terzijde staat. Ze biedt mensen dusdanig hulp, dat deze in staat zijn zoveel mogelijk hun gewone dagelijkse leven te leiden en hun gang te gaan.

Buro open werd gevraagd om de projectgroep, die bezig is met alle digitale veranderingen, te ondersteunen met communicatie. Een klus die buro open op het lijf is geschreven na 5 fusies te hebben begeleid en afgestudeerd te zijn op interne communicatie. Na een inventarisatie van de lopende projecten en daaruit voortvloeiende veranderingen en dus boodschappen voor medewerkers, klanten en leveranciers/stakeholders zette buro open per doelgroep een mediaplan op. Gezien de aard van de inhoud stak het plan voornamelijk in op interne communicatie. In minder dan een maand tijd startte buro open vervolgens met de uitvoering en schreef brieven, nieuwsberichten voor intranet- en extranet en mails en produceerde in samenwerking met het gekozen ontwerpbureau Zuiderlicht nieuwsbulletins met werkinformatie voor de meer dan 4.000 medewerkers. Kortom: buro open adviseerde, organiseerde, verbond en voerde uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten