zaterdag 16 januari 2010

Open om te ondernemen

Interim-management
Buro open staat voor management met een visie. Vanuit een scherp gevoel voor marktverhoudingen en bedrijfsvoering. En vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid. Buro open heeft oog voor menselijke verhoudingen, normen en waarden. Ondernemingsdoelen worden waar nodig kritisch vertaald naar verandertrajecten. Mensen worden gemotiveerd om actie te ondernemen. Om niet bang te zijn voor veranderingen en grenzen te verleggen. Optimistisch werkt buro open samen, structureert en communiceert.

Communicatieadvies
Inspirerend en met de inzet van aansprekende innovatieve en creatieve communicatieconcepten bouwt buro open imago’s. Gebaseerd op identiteiten en wensen voor de toekomst. Relativerend waar nodig en rekening houdend met het krachtenvelden waarin een organisatie opereert. Contacten worden gelegd en mensen verbonden. Op persoonlijk vlak, maar ook gebruikmakend van de nieuwste digitale ontwikkelingen. Organisaties en afdelingen en steden en wijken krijgen een eigen gezicht.

MBTI I
Myerss-Brigg Type Indicator. Dat is MBTI. Een neutraal, niet veroordelend instrument waarmee iemand zijn voorkeursgedrag kan achterhalen. Het is uitermate geschikt voor persoonlijke ontwikkeltrajecten. Buro open is gecertificeerd om MBTI gesprekken te voeren.

Copywriting
Als buro open een gaatje heeft, dan wordt graag de pen ter hand genomen. Voor het schrijven van artikelen, columns, webteksten en brochures.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten